20.3.2018 / Gösterim Sayısı : 252

İl Müdürlüğümüz Personeline 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve KBS Sistemi Eğitimi Verildi

#kbs eğitimi

İl Müdürlüğümüz tarafından Müdürlüğümüz personelinin Tarım Bakanlığı EBYS Modülü, Diğer kurumların Bakanlık modülleri ve bunun altında bulunan modüllerin daha verimli kullanılması ve hizmet verdiği alanlara hizmet ve projelerinin ödemelerini, personel giderleri vb. harcamalarını hesap verme sorumluluğunu ve saydamlık esaslarını gözeterek daha aktif ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla ilgili personellerce programların kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan modül programların kullanımı ve hizmet alt yapısının geliştirilmesi hususunda eğitimin alınması ihtiyacının ortaya çıkarması sonucunda hazırlanan proje kapsamında 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve KBS Sistemi Eğitimi Eğitimleri verildi.

İl Müdürlüğümüz personellerinin bu eğitimi almasıyla bundan sonraki mali işlemleri, EBYS ve e-imza uygulamalarını, diğer eğitim modüllerini daha hızlı ve hassasiyetle yapmış olacak. Hakkâri il Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer Bakanlıklar başta olmak üzere Hakkâri deki Kurum ve Kuruluşlarla yazışma ve diğer işlemlerin ivedi bir şekilde yapılması sağlanacaktır. Kurumumuzun hizmet verdiği 132 köyde yaşayan kırsal nüfusa ait çeşitli alanlarda hizmet verecek yatırımlara ait projelerin hak edişlerinin daha hızlı ve güvenilir ortamlarda hazırlanmasına, mali verilerin, raporların, istatistiklerin daha saydam ve hesap verilebilir olması, Taşınır işlemlerinde görevli aktörlerin sorumluluk bilincinin artmasına, düzenlenecek belge ve defterlerin özenle muhasebeleştirilmesine, Sayıştay denetimleri, İçişleri Bakanlığının rutin denetimlerinde hesap verilebilmesine, saydam ve nitelikli bir hizmet ile karşılaşılmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanıp Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sunulan ve kabul gören proje kapsamındaki eğitimleri DAKA'nın görevlendirdiği Mali Hizmetler Uzmanı Murat KARASU İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda beş gün boyunca slayt ve video gösterimleri ile uygulamalı bir şekilde verip, personellerin soru ve ihtiyaçları doğrultusunda pekiştirerek sunmuştur. Eğitimlerde özellikle şu konular işlenmiştir.

1- EBYS Kullanımı

2- e-imza ve uygulamaları

3- Gelir Modülü

4- Muhasebe modülü

5- Performans esaslı bütçe modülü

6- Harcama Modülü

7- Taşınır mal modülü

8- Varlık muhasebe modülü

9- Taşınmaz mallar modülü

10- Bordro modülü

11- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 6085 sayılı Kanun Çerçevesinde Hesap Verme Sorumluluğu

12-Mali Yönetimde Görev, Yetki ve Sorumluluklar

13- Stratejik plan modülü

14- Sayıştay Kanunu ile Getirilen Değişiklikler ve Yeni Denetim Anlayışı

15- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

16- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları.

Eğitimlerin sonunda İl Müdürümüz Vahap ŞİMŞEK projenin amacına ulaşmasının ve kurum personelinin daha nitelikli olmasının verdiği mutlulukla sona ermesinde katkısı olan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA)'ya, eğitimlerde değerli bilgilerini büyük bir tecrübe ile çalışanlarımızla paylaşan Mali Hizmetler Uzmanı Murat KARASU'ya ve eğitimlere katılıp sertifika almayı hak eden bütün kurum personellerine teşekkür etti.16.03.2018


''