17.7.2018 / Gösterim Sayısı : 226

Aşılama çalışmaları yapılan yaylaya İl Müdürümüz Vahap ŞİMŞEK ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürümüz Muhsin ER tarafından ziyarette bulunulmuştur.

#2018 yılı Brucella 2

         14.07.2018 tarihinde Durankaya-Pınarbaşı mahallesine bağlı Çela Zera yaylasında Veteriner Hekimlerimizce 10 işletmede 2100 adet küçükbaş hayvana PPR ve brusella aşısı yapılmıştır. Aşılama çalışmaları yapılan yaylaya İl Müdürümüz ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürümüz tarafından ziyarette bulunulmuştur.

 

       Brusella Hastalığı

Ateş atakları ile seyreden bulaşıcı mikrobik ve zoonoz bir hastalıktır. Bruselloz insanlara da bulaşabilen bir hayvan hastalığıdır. Hastalık en çok çiftçilerde, veterinerlerde, kesimhane çalışanlarında, hayvan bakıcılarında görülür. Küçükbaş hayvan ve sığırlar için aşısı vardır. İnsanlar için aşısı yoktur. Brusella hayvanlarda özellikle üreme problemlerine ve abortlara (düşüklere) neden olur.

         Brusella nasıl bulaşır?

  • Pastörize olmamış süt ve süt ürünleri,
  • Hasta inek, koyun ve keçilerin et ve sütleri,
  • Hasta hayvanların salgıları, dışkıları ve çıkartıları ile direk temas,
  • Hasta hayvanların olduğu kirli ortamda nefes alarak havadan,
  • Anne sütüyle anneden bebeğe bulaşabilir.

     

       Kontrol:3-6 aylık kuzu ve oğlakların bruselloza karşı aktif bağışıklanması amacı ile aşı kullanılır. Ancak brusellosis prevelansının yüksek olduğu endemik bölgelerde tüm sürünün kitle aşılaması hastalığın kontrolünde izlenecek tek yoldur. Brusellosis ile mücadele programlarında kitle aşılaması öngörülüyor ise, her yaş ve cinsiyetteki koyun ve keçiler aşılanabilirler.

       Koyun-Keçi Vebası (PPR = Peste des petits ruminants)

         Koyun ve keçilerin sığır vebasına benzeyen yüksek ateş, göz-burun akıntıları, nekrotik-erosiv stomatitis, diyare ve pnömoni ile karakterize bulaşıcı ve genellikle akut seyirli viral bir hastalığıdır. Hastalık, Kata, Pseudo-rinderpest ve Pneumonia-enteritis komplexi gibi çeşitli adlarla da anılmaktadır.  

Kontrol:PPR'ın yayılmasını kontrol altına almak için PPR virusunun attenue bir suşu ile geliştirilen aşı kullanılmaktadır.

         İlimize bakanlığımız tarafından yeterli dozda PPR ve brusella aşısı gönderilmiş olup, 2018/2 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesindeki program kapsamında merkez ve ilçelere dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Aşılama çalışmaları Veteriner Hekimlerimizce devam ettirilmektedir.

        

''