Organik Arıcılığı Geliştirme Projesi

 PROJE ÖZETİ
Hakkâri illine bağlı köylerde arı yetiştiriciliği potansiyelinin yüksek olması ve bölgedeki flora zenginliğinin mevcut durumu göz önüne alınarak, genç kadın çiftçilerin üretime teşvik edilmesi planlanmıştır. Hedef nokta bölgede kadından çiftçi olamaz anlayışının önüne geçmenin yanı sıra gıda(arı ürünleri) sağlığı alanında gerekli eğitim rehabilitesini gerçekleştirmektir. Bölgede arıcılık ve arı ürünleriyle de ekonomik kazançlar elde edildiği ve bölgedeki sosyolojik çalkantıların iyileştirilmesi açısından aynı zamanda genç bayanların kabiliyet ve yeteneklerini keşfederek, genç bayanların da arıcılık alanında aktif olduklarının ispatlanması hedeflenmiştir. Projenin bölgede bir ilk olabileceği gibi ciddi bir örnekte teşkil edeceği beklenmektedir. Kendi ekonomik kaynaklarını oluşturmak, sürdürülebilirliği sağlamak adına ve üretime geçmek adına planlanan projede, gerekli eğitim çalışmalarının yapılmasından sonra, bölgedeki ekolojik koşullar göz önünde bulundurularak hiçbir katkı madde kullanmadan bölgede organik bal üretim konusunda genç bayanlarımızın ciddi bir potansiyele varması için gerekli alt yapı ve desteğin verilmesi sağlanmıştır.
 

Proje Adı: Organik Arıcılığı Geliştirme Projesi (ORA-GEP)

Proje Uygulama Yeri:   Hakkâri

Proje Maliyeti: 36.100 TL

Proje Finansmanı: % 21 öz kaynak    %79 Hibe
''