Yüksekova

İlçemiz

 • COĞRAFİ YAPI Yüksekova ilçesi doğuda İran devleti ve Şemdinli ilçesi, güneyde Irak devleti, batıda Çukurca ilçesi ve Hakkari ili, kuzeyde Van ilinin Başkale ilçesi ve İran devleti ile çevrili ülkemizin bir serhat ilçesidir. Yüzölçümü 2291 kilometre kare olup Hakkari iline uzaklığı 80 km 'dir Etrafı dağlarla çevrili olan ilçemizin rakımı 1950 m 'dir. Batısında Cilo dağı, kuzeyde Mor dağı doğusunda İran sınır dağları güneyinde Cilo dağlarının uzantısı olan Sipiriz sıra dağlarıyla çevrilidir. Yüksekova ilçesi bir çöküntü alanıdır. Ovanın kenarında büyük Zap nehrinin bir kolu olan Nehil çayı akmaktadır. Yüksekova'nın yüksek dağlarında bazı buzul ve sirk gölleri vardır. Bu göller daha çok Cilo ve Sat dağlarındadır.
 • YÜKSEKOVA'NIN İKLİMİ Yüksekova ilçesi Doğu Anadolu bölgesi iklim özelliklerini taşır. Dolayısıyla karasal iklim hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve karlı geçer. Karasal iklimin en belirgin özelliklerinden gece ile gündüz ve mevsimler arasındaki sıcaklık farkı fazla, yağış ise azdır. Orman örtüsü yok denecek kadar az olan ilçenin bitki örtüsü ise step karakteri taşır.
 • TARİHÇE Yüksekova I.Dünya Savaşı sonunda Rus işgaline uğramış, ilçenin milis kuvvetleri ve ordunun başarısı sonucu 5 Mayıs 1918'de düşman işgalinden kurtulmuştur. 19.yy'da Van Vilayetine bağlı Hakkari Livası'nın kazası olan Yüksekova 1936'da ilçe durumuna getirilmiştir. İlçe merkezin eski adı Dize'dir. Yüksekova'nın toplam nüfusu 2000 yılı sayımına göre 102,039 kişidir. Bu nüfusun 59,662'si ilçe merkezinde, 42,377'i ise köylerde yaşamaktadır. Nüfus artışı diğer yerleşim yerlerine göre yüksektir. Yüksekova İlçesinin yüzölçümü 2291 km2'dir. Coğrafi yapı olarak iki kısma ayrılır. Ova kısmı 200.000 dekardır, bu kısmın 30.000 dekarı bataklıktır. İkinci kısmı ise dağlıktır. Yüksekova'nın rakımı 1950 m'dir. İklimi karasal iklim özelliğine sahiptir. Kışları sert ve uzundur. Ekim ayı sonunda düşen kar Nisan ayı sonuna kalkmaktadır.
 • EKONOMİK DURUM İlçemizin ekonomisi tarıma dayanmaktadır. 160.000 dekarlık alanda tahıl ürünleri (Buğday, Arpa, Mısır vb.) 120.000 dekarlık alanda (Yonca, Korunga, Fi vb.) 6.000 dekarlık alanda sebze (Patates, Domates, Salatalık vb.) 12.000 dekarlık alanda meyve (Elma, Armut, Kayısı vb.) üretimi yapılmaktadır. İlçemizde madencilik üzerinde yapılan araştırmalarda Kadirtepe,Batazın,Halkan ve Orie köylerinde zengin krom yataklarna rastlanmtr. İlçe merkezinde dahi toplum hayatını etkileyen en önemli faktör hayvancılıktır. Tabi bu durum köye nazaran bir değişikliğe uğramış. İşin içine ticaretle girmiştir. Kısacası ilçe merkezinde ikili bir geçim kaynağı mevcuttur. Toplum hayatı da bu ikili etkenin tesirinde şekillenir.
 • TARİHİ YERLER Türk tarih uzmanlarının adım adım dolaşarak 1938'de Cilo-Sat dağlarının Gevaruk vadisinde rastladıkları "Kaya resimler merkezi" Yüksekova yöresinin değerini arttırmıştır. Sarp kayalara çizilmiş bu resimler yörede mağara insanlarının yaşadığını göstermektedir. En az 5000 yıllık geçmişi olan kaya resimleri Yüksekova'nın en büyük tarihi hazinedir. Bunlardan başka Yüksekova ilçesindeki bazı köylerde kaya sığınaklarında saklandıkları iddia edilen bazı yerleri bilinen "Eski Kitap Depoları " vardır.Dağlıca'dan (Oramar)kaçırılması teşebbüsünde bulunmuş fakat mani olunmuştur.Bu kitaplardan Avrupa'da ki bazı antika kaçakçıları ile ilgilidir.Kitapların pah abiçilmez değerde olduğu ,bir kısmının yerlerinin bilindiği ,buraların kuvvetli teşkil ve teçhizatla masraf edilerek aranması lazım geldiği İstanbul Dağcılık İhtisas Kulubü Başkanı tarafından 19 Kasım 1971 tarih 155 sayılı yazıda ifade edilmektedir.Geveruk Vadisi ,Yüksekova ilçe Merkezine 34 km olup,bunun 28 km .si stabilize karayolu 7 km si ise patikadır
 • İlçe Müdürü

  ​ ​   Cezmi YILMAZ​  1976 yılında Hakkari Yüksekova İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve lise öğrenimini  Yüksekova’da tamamladı. 1999 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünü bitirdi.​1999-2001 yılları arasında Hakkari MYO Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Bölümünde  ücretli öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2002-2004 yılları arası Yüksekova OVAŞ Et Entegre Tesislerinde Sorumlu Yönetici olarak çalıştı. 2004-2010 Yılları arası Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Şemdinli İlçe Tarım Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak çalıştı. 2010 yılından itibaren de Yüksekova Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü olarak çalışmaktadır. Bu sürelerde “Mera, HACCP ve Kritik Kontrol Noktaları, Gıda Kontrölürlüğü, Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Seçilecek Damızlık Hayvanlarda Uygunluk Kriterleri, Meyvelerde Vejetatif Çoğaltma Teknikleri, Meyvelerde Budama Teknikleri, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık ve Organik Tarım” konularında eğitim kurslarına katıldı. Boş zamanlarımda sebzecilik ve seracılık ile uğraşmakta.  ​    Evli ve iki çocuk babasıdır. Halen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Ana Bilim dalında küçükbaş hayvancılık üzerine Yüksek Lisans yapmaktadır.

  Fotoğraflarla Yüksekova​​

  ​ ​

  ''