Bilgi Edinme

20.2.2014||
ONLINE BAŞVURULAR (BİMER)
ONLINE BAŞVURULAR (T.C.GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI)
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE BİLGİ EDİNME MERKEZİ HAKKINDA BİLGİ
Merkezimiz Mayıs 2004 tarihinde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği kurulmuş olup Özel Kalem Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını başarıyla devam ettirmektedir. Merkezimiz, Halkla İlişkiler'in yanında Bilgi edinme faaliyetlerini de sürdürmektedir. Bu kapsamda şahıs başvurularını elektronik ortamda , bizzat, telefon, fax, posta ve dilekçe vermek suretiyle koordineli bir şekilde cevaplandırılmasını sağlamaktadır. Bakanlığımızla yürütülen plan, program ve projeler konusunda uzmanlık gerektiren cevabi mesaj, mektup veya sözlü görüşmelerin soru sahiplerine aktarılması hususunda merkezimiz gerekli hassasiyeti göstermektedir.
 
İLGİLİ MEVZUAT
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete)
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete)
Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına Dair Başbakanlık Genelgesi (2004/12 no'lu Genelge)
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (27 Mayıs 2004 tarih ve 25474 sayılı R.G.)
 
BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU (BEDK)
4982 sayılı Kanun’da yazılı, usulüne uygun olarak yapılmış itiraz başvurularınız için Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu iletişim bilgileri aşağıdadır.
 
Adres: Başbakanlık Merkez Bina, B.Kat, No: 4 Bakanlıklar/ANKARA
 
ÖNEMLİ NOT: Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na yapılacak itiraz başvurularının YAZILI olarak yapılması gerekmektedir. Elektronik (e-mail) başvuruların BEDK tarafından işleme konulmayacağı ifade edilmektedir.
 
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Merkezi İletişim Bilgileri
Fax: 0 312 220 40 06
İletişim Adresi: Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Merkezi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir Yolu 9.km Yeni Bina 1.kat
''