1690 BAŞ KAPASİTELİ (25+1 BAŞ/ AİLE) KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

Genel Amaçlar:
Hakkari İlimiz  coğrafi yapısı ve iklim istekleri bakımından  ülkemizin önemli Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerinin yapılabileceği zengin   kaynaklara  ve mer’a lara sahip bir havzadır.  İlimizdeki tarım ve hayvancılık potansiyeli değerlendirildiğinde.  İlimizde yaklaşık 5 Milyon Küçük Baş hayvan yetiştirme kapasitesinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu  düstur ile projemizle Küçük Baş Hayvan yetiştiriciliği potansiyelinin harekete geçirilmesi amaçlanmaktadır.
Ana Faaliyetler: Projemiz İl Özel İdaresi ile  uygulama protokolünün imzalanması ve yasal prosedürlerin tamamlanmasına müteakip İlimiz merkez ve üç ilçesinde  öncelikle köye dönüşlerin teşviki ve köylerde küçük baş hayvancılık yapacak çiftçilerin tespiti sağlanacak ve toplamda 65 çiftçiye %30 Eş finansman katılı 25+1 Küçük Baş  Toplamda 1326  Koyun ve Keçi dağıtımı yapılmıştır.

Özel Amaçlar:
·         Bölgede  gerçekleştirilmesi hedeflenen çiftlik faaliyetleri için  yerel kaynakların kullanılması ve  İl Müdürlüğümüzce yapılmak istenen   Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesinin  bütçelendirilmesinin sağlanması ve uygulamaya konulması.
·         İlimizde  uygulanmakta olan  bakanlık  projeleri ile  diğer finans kaynakları tarafından finanse edilen projelerin bölge çiftçisinin  uygulama kapasitesini aştığından uygulamada başarısız olmasına sebebiyet vermektedir. Projemiz ile  tespit edilecek çiftçi kapasitesi  dahilinde  lokal alanlar tespit edilerek Küçük Baş Hayvan yetiştiriciliği proje uygulamaları sağlanacak ve gerçekleştirilecek raporlamalar ile bu belgelenecektir.
·         İlimizde Küçük Baş Hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek amacı ile 65 çiftçi ailesine   (65 Aile X 25+1 Baş Küçük Baş olmak üzere %30 öz kaynak katkılı 1326 adet Koyun, Koç, Keçi ve Tekenin alınıp  dağıtılması gerçeklerştirilmiştir.
''