44 Aileye 220 BAŞ KAPASİTELİ (4+1 BAŞ/ AİLE) MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

Genel Amaçlar:
Hakkari İlimiz  coğrafi yapısı ve iklim istekleri bakımından  ülkemizin önemli Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerinin yapılabileceği zengin   kaynaklara sahip bir havzadır.  İlimizdeki tarım ve hayvancılık potansiyeli değerlendirildiğinde. Kırsal yörenin Kalkınmasına katkıda bulunmak, yöreden yapılacak istihdam ile yörenin sosyo- ekonomik yapısının geliştirmesi gerektiği sonucu çıkmaktadır. Özellikle  Yüksekova ilçemizde manda yetiştiriciliği potansiyelinin harekete geçirilmesi amaçlanmaktadır.
Ana Faaliyetler: Projemiz İl Özel İdaresi ile  uygulama protokolünün imzalanması ve yasal presedürlerin tamamlanmasına müteakip İlimiz merkez ve Yüksekova ilçesinde  öncelikle manda yetiştiriciliğini yapacak çiftçilerin tespiti sağlanacak ve toplamda 44 çiftçiye %25 Eş finansman katılı 4 er adet gebe manda düvesi ,1 adet Manda Boğası dağıtımı yapılmıştır.

Özel Amaçlar:
·         Bölgede  gerçekleştirilmesi hedeflenen çiftlik faaliyetleri için  yerel kaynakların kullanılması ve  İl Müdürlüğümüzce yapılmak istenen   Manda Yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesinin  bütçelendirililerek uygulanmıştır.
·         İlimizde  uygulanmakta olan  bakanlık  projeleri ile  diğer finans kaynakları tarafından finanse edilen projelerin bölge çiftçisinin  uygulama kapasitesini aştığından uygulamada başarısız olmasına sebebiyet vermektedir. Projemiz ile  tespit edilecek çiftçi kapasitesi  dahilinde  lokal alanlar tespit edilerek Manda yetiştiriciliği proje uygulamaları sağlanmıştır.

İlimizde manda yetiştiriciliğini teşvik etmek amacı ile 44 çiftçi ailesine   44 Aile X 4+1Baş Manda olmak üzere %25 öz kaynak katkılı 176 adet Gebe Manda Düvesi 44 adet  Manda boğası alınıp  dağıtılmıştır.
''