ŞEHRİN GÜLÜMSEYİŞLERİ PROJESİ

PROJENİN GENEL AMACI:
Bölgede süs bitkisi yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak (iç mekân –dış mekân-saksı çiçekçiliği) ilin bu alandaki ihtiyaçlarına, yerel ve kamusal alanların peyzaj sorununa süs bitkisi yetiştiriciliği ile katkı sunmaktır. Kadın çiftçiler için kurulacak süs bitkisi yetiştiriciliği tesisi ile bölgede ekonomik anlamda yeni bir canlılığın oluşturulması amaçlanmış ve bu doğrultuda tarımsal yayım politikaları çerçevesinde yeni bir farkındalık oluşturulmuştur.
 
PROJENİN ÖZEL AMACI:
Süs bitkisi piyasasında dışa bağımlılığın önüne geçmek için kadın çiftçilerin Süs bitkisi yetiştiriciliği alanında eğitilmesi ve kadın çiftçilerden oluşan bir grubun Süs bitkisi yetiştiriciliği alanında üretim yapmalarına fırsat tanınması hedeflenmiştir. Proje ile söz konusu kadın çiftçilerin ekonomik anlamda gelişmeleri sağlanacak, istihdam artırılacak, Süs bitkisi endüstrisinde kadın desteği ile bölgede yeni bir vizyon oluşturulacak ve kurulacak yeni bir işletme ağı ile süs bitkisi ürün üretim hattı oluşturulacaktır.
Proje ile yörede 50 kadın çiftçiye İş kur Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim merkez müdürlüğünün ortak protokolü kapsamında sertifikalı eğitimler verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Projede başarılı performans gösteren kadın çiftçiler için bir üretim tesisi açılmış olup, proje ile bölgede modern işletmelerin yaygınlaştırılmış ve bu tarz işletmelerin geliştirilmesi sağlanarak, bölgede yaşayan halkın gelir düzeyi artırılarak ve göç dalgasının önüne geçilmiştir.
''