HAKKÂRİ AT PANSİYON VE HARA PROJESİ

Genel Amaçlar:
Hakkâri ili Coğrafi Yapısı, Yüksek rakımı olması,  Bölgede yetişen bitki florası  ve iklimi itibari ile  bölgede oksijen miktarının da az olması ilimiz ve bölgemizde yaşayan canlıların yaşamlarını ikame etmeleri için daha fazla  hücre  üretmesine sebep olmaktadır. İlimizin bu özelliğini fırsata çevirerek ilde özellikle yarış atları yetiştiriciliği ile bölgemizin ve ülkemizin  kalkınmasına ,işsizliğin azalmasına katkı sağlamaktır. Proje ile ilimizin sahip olduğu Coğrafi yapı, Bitki florası,Ekolojik durumu, Tarımsal ve Hayvansal  kaynakların ilimiz, bölgemiz ve Ülkemiz için ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesi; bu amaçla çiftlik faaliyetleri ve ürün değerlendirme ile ilgili özel sektör yatırımlarının teşvik edilerek gerçekleştirilmiştir.

Özel Amaçlar:
Projemiz ile ilimizde tek tırnaklı hayvan yetiştiriciliği ve eğitimi ile hayvancılık sektöründe daha güçlü ve Ulusal düzeyde rekabet edebilir bir aktör olabilmesini sağlamak üzere çiftçilerimizin, Üreticilerimizin üretim kapasite ve verimliliğinin arttırılmıştır.

Özel Amaç-2:
İlimizde ve civarında Tarım ve Hayvancılık faaliyeti yapan Çiftçi ve Yatırımcılar et yetiştiriciliğine yönelmesini sağlayarak getirisi yüksek bir hayvancılık sektörünün oluşmasını sağlamak. İlimizde yetiştirilen ve ekonomik değeri olan yarış atlarının hem eğitim ve sportif amaçlı değerlendirilmesi hem de yarışçı at yetiştirmesi sağlanmıştır.

Özel Amaç-3:
İlimizde gerçekleştirilmesi hedeflenen çiftlik faaliyetleri, tarımsal ve Hayvansal faaliyet değerlendirme, Canlı Demirbaş Temini, Hara ve At Pansiyonu  oluşturulması için yerel kaynakların yetersiz kalması ile tesis yatırım çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu tarafından bütçelendirilerek Hakkâri İl Tarım Orman Müdürlüğümüz üzerinden uygulamaya konulmuştur.
''