HAKKÂRİ İLİNDE KURUMSAL ALT YAPININ GELİŞTİRİLMESİ VE EĞİTİMİ PROJESİ

Genel Amaçlar:
Hakkâri ili sahip olduğu Tarım ve Hayvancılık rezervleri bakımından büyük yatırım potansiyeli taşımaktadır. Ancak bugüne kadar bu potansiyelden istenen düzeyde yararlanılmamıştır. Proje ile İl Müdürlüğümüz adına tahsisi yapılacak  demonstrasyon alanında yapılacak denemeler ile ilimizin sahip olduğu Tarımsal ve Hayvansal  kaynakların ilimiz, bölgemiz ve Ülkemiz için ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesi; Bu amaçla çiftlik faaliyetleri ve ürün değerlendirme ile ilgili özel sektör yatırımlarının teşvik edilerek ve gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Özel Amaçlar:
Projemiz ile Kurumumuzun Tarım sektöründe daha güçlü ve Ulusal düzeyde rekabet edebilir bir aktör olabilmesini sağlamak üzere çiftçilerimizin, Üreticilerimizin İl Müdürlüğümüz adına Otluca Köyünde tahsis edilecek alanda gerçekleştirilecek Demonstrasyonlarla üretim kapasite ve verimliliğinin arttışı sağlanmıştır.

Özel Amaç-2:
İlimizde ve civarında Tarım ve Hayvancılık faaliyeti yapan Çiftçi ve Yatırımcılar ile bu konuda araştırma yapan araştırmacı ve kurumlara hizmet etmek üzere İl Müdürlüğümüz bünyesinde Merkez Otluca Köyünde  İl Müdürlüğümüzce demonstrasyon kurmak üzere Hakkari il Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait Otluca Köyünde Bulunan Taşınmazın 49 Yıllığına  kurumumuza tahsisi sağlanmıştır.

Özel Amaç-3:
         İlimiz ve ilçelerinde gerçekleştirilecek eğitimler ile demonstrasyonlardan elde edilecek tecrübeler, Modern Tarım ile ilgili çiftçi bilinç düzeylerini arttırarak. Bölgenin Coğrafi yapısı ve İklim istekleri ile ilgili saha çalışması yaparak bölgede yetiştirilecek ürün deseni yeniden tasnif edilerek ve gerçekleştirilen Demonstrasyonlar ile yaygınlaştırılmıştır.

Özel Amaç-4:
İlimizde gerçekleştirilmesi hedeflenen çiftlik faaliyetleri, tarımsal ve Hayvansal Ürün değerlendirme,  Büyük Baş ve Küçükbaş Hayvancılık, Arıcılık faaliyetleri ve Ana Arı üretme istasyonu oluşturulması için yerel kaynakların yetersiz kalması ile İl Müdürlüğümüzce yapılmak istenen örnekleme Demonstrasyon ve izleme çalışmalarının bu alan üzerinden uygulanmıştır.
''