HAKKÂRİ’DE TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Genel Amaçlar:
Hakkâri ili sahip olduğu Tarım ve Hayvancılık Potansiyeli  Bakımından büyük yatırım kapasitesine sahiptir. Ancak bugüne kadar bu potansiyelden istenen düzeyde yararlanılmamıştır. Proje ile ilimizin sahip olduğu Tarımsal ve Hayvansal  kaynakların ilimiz, bölgemiz ve Ülkemiz için ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesi; bu amaçla çiftlik faaliyetleri ve ürün değerlendirme ile ilgili özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi ve gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Özel Amaçlar:
Projemiz ile Kurumumuzun Tarım sektöründe daha güçlü ve Ulusal düzeyde rekabet edebilir bir aktör olabilmesini sağlamak üzere çiftçilerimizin, Üreticilerimizin üretim kapasite ve verimliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Özel Amaç-2:
İlimizde ve civarında Tarım ve Hayvancılık faaliyeti yapan Çiftçi ve Yatırımcılar ile bu konuda araştırma yapan araştırmacı ve kurumlara hizmet etmek üzere İl Müdürlüğümüz bünyesinde üç ilçeyi de kapsayacak tam teşekküllü Bir araç parkı ve alet ve ekipman eksiğinin tamamlanması, İlimizde yetiştirilen ve ekonomik değeri olan yerel ürünlerin satılabileceği yerel ürün satış noktalarının oluşturulması ile değerlendirme hedeflenmektedir.

Özel Amaç-3:
         İlimiz ve ilçelerinde gerçekleştirilecek eğitimler ile Makinalı Modern Tarım ile ilgili çiftçi bilinç düzeylerini arttırarak. Bölgenin Coğrafi yapısı ve İklim istekleri ile ilgili saha çalışması yaparak bölgede yetiştirilecek ürün deseninin yeniden tasnif edilmesi ve gerçekleştirilecek Demonstrasyonlar ile yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Özel Amaç-4:
İlimizde gerçekleştirilmesi hedeflenen çiftlik faaliyetleri, tarımsal ve Hayvansal Ürün değerlendirme, Canlı Demirbaş Temini, Kanatlı yetiştiriciliği Materyal temini,  Arıcılık faaliyetleri ve Ana Arı üretme istasyonu oluşturulması için yerel kaynakların yetersiz kalması ile İl Müdürlüğümüzce yapılmak istenen örnekleme Demonstrasyon ve izleme çalışmalarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bütçelendirilerek Hakkâri İl Özel İdaresi üzerinden uygulamaya konulması.


''